ReadyPlanet.com


ผู้นำสิ่งของ Sports Direct เห็นว่ายน้ำท้องแห้งทำการค้าน้อยลง 7.4 ร้อยละที่ครึ่งหนึ่งจำเดิม


Frasers Group PLC รายงานว่ารายได้ลดลง 7.4% ในรอบ 6 จันทร์สิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคมเป็น 1,893.3 โล้นปอนด์เป็นส่วนใหญ่เกิดขนมจากการหยุดร้านชั่วคราวเนื่องจาก COVID-19 ซึ่งทดแทนจากการเปิดร้านใหม่ที่เข้มเเข็งหลังจากงานปิดเนื้อตัวและงานเติบโตในที่ธุรกิจออนไลน์

|

เชนหลัก 19 สรรพสิ่ง บริษัท รวมความว่า Sports Directในสหรัฐอเมริกาธุรกิจกระยาเลย ได้แก่ Bob19; s Stores ด้วยกัน Eastern Mountain Sports

|

อัตราผลกำไรขั้นต้นสรรพสิ่งกลุ่ม บริษัท เพิ่มขึ้น 20 แต้มเป็น 44.0 ร้อยละเนื่องจากตำแหน่งกำไรสรรพสิ่งผลิตภัณฑ์มีสิทธิ์การรักษาวางตลอดระยะเวลาดังกล่าว

|

EBITDA พื้นฐานเพิ่มขึ้น 24.9 อัตราร้อยละโดยส่วนใหญ่ถือสิทธิ์แรงส่งเสริมจากงานเปิดร้านนวชาตอย่างเข้มเเข็งหลังจากปิดตัวยอม, การเจริญของงานออนไลน์, ร้านค้า Flannels นวชาต, การซื้อขายเต็มปีสิ่งของการเข้าซื้อการงานในชันษาที่แล้วและประสิทธิภาพในการกระทำงานอย่างต่อเนื่องหากไม่รวมงานเข้าซื้อกิจการด้วยกันตามวงศ์เงินสถานที่เป็นกลาง EBITDA รากฐานเพิ่มขึ้น 18.8 อัตราร้อยละ

|

กำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 43.7 ร้อยละเป็น 146.3 กล้อนปอนด์รายงานผลกำไรก่อนกำหนดหักภาษีอากรเพิ่มขึ้น 17.6 เปอร์เซ็นต์เป็น 106.1 ล้านปอนด์

|

ในกลุ่ม Sports Retail สิ่งของสหราชอาณาจักรรายได้ลดลง 9.8 เปอร์เซ็นต์ดำรงฐานะ 1,071.6 ล้านปอนด์หากเปล่ารวมงานเข้าจ่ายกิจการรายได้ลดลง 12.6 ร้อยละสาเหตุส่วนมากมาจากการดับร้านชั่วคราวในสหราชอาณาจักรซึ่งก่อกำเนิดจาก COVID-19 ซึ่งชดเชยด้วยการเติบโตสิ่งของธุรกิจออนไลน์

|

อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นครอบครอง 44.4 เปอร์เซ็นต์ดังที่อัตราประโยชน์ของผลิตผลยังคงอยู่ด้วยกันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมันสมอง

|

EBITDA พื้นฐานเกี่ยวกับ UK Sports Retail อยู่ที่ 151.4 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ในช่วงดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากงานเปิดร้านนวชาตอย่างแข็งแกร่งหลังจากปิดตัวลงการเจริญในธุรกิจออนไลน์ของเราและสมรรถนะในงานดำเนินงานแห่งหนดีขึ้น

|

UK Sports Retail ประกอบด้วยการดำเนินงานร้านขายปลีกกีฬาหลักที่สหราชอาณาจักรรวมถึงการทำงานค้าปลีกกีฬาออนไลน์ทั้งหมดของ Group19 (ไม่ร่วมร้านค้าของ Bob19, Eastern Mountain Sports และมาเลเซีย), โรงยิม, Group19;การดำเนินงานสรรพสิ่งวิทยาเขต Shirebrook ร้านค้า GAME UK ด้วยกันการจัดการออนไลน์และงานดำเนินงานร้านค้าปลีกในไอร์แลนด์นอกเหนือUK Sports Retail เป็นตัวขับเคลื่อนหลักสิ่งของประสิทธิภาพการค้าขายของพวกและทบทวนดูเป็น 57 ร้อยละของรายได้ของหมวด

|

ในกลุ่มไลฟ์สไตล์พรีเมียมรายได้เพิ่มขึ้น 4.8 เปอร์เซ็นต์เป็น 320.4 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงส่วนใหญ่เกิดผลมาจากร้านค้า Flannels นวชาตยอดขายมุขเว็บที่เพิ่มพูนและงานเข้าจ่ายกิจการ Jack Wills และ Sofa.com เต็มระยะเวลาที่ปี 19 เพราะชดเชยจากการหยุดร้านชั่วครู่เนื่องจาก COVID-19ถ้าไม่ร่วมการเข้าซื้อกิจจานุกิจรายได้ลดน้อยลง 0.7 เปอร์เซ็นต์

|

อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือหลอ 47.0 เปอร์เซ็นต์เพราะได้รับพลังหนุนขนมจากการลดน้อยลงของยอดขายสัมปทานภายใน House of Fraser ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดจำหน่ายทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยอัตราประโยชน์ขั้นต้นที่ดอนขึ้น

|

EBITDA รากฐานสำหรับไลฟ์สไตล์ชั้นพรีเมียมดีขึ้นจากที่เข้าเนื้อ 7.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงในปีงบประมาณ 20 H1 ครอบครองกำไร 28.4 เลี่ยนปอนด์ในที่ช่วงเวลาดังที่กล่าวมาแล้วส่วนใหญ่บังเกิดผลมาจากการเปิดร้าน Flannels ซึ่งเป็นช่วงกาลเวลาเต็มของการซื้อขายด้วยการจ่ายกิจการในที่ปีก่อนอย่างต่อเนื่องสมรรถนะในงานดำเนินงานกับการลดอัตราค่านายหน้าทางการทำงานโดยเฉพาะใน House of Fraser

|

Premium Lifestyle ประกอบด้วย Flannels, Cruise, van mildert, House of Fraser, Jack Wills และร้านแบนเนอร์ Sofaมันสมองcom และการขายบนบานเว็บที่ข้องเกี่ยว

|

ในหมู่ค้าปลีกในยุโรปรายได้ลดลง 3.7 เปอร์เซ็นต์ครอบครอง 352.0 ล้านปอนด์ตามวงศ์สกุลเงินที่เป็นกลางด้วยกันไม่ร่วมการเข้าไปซื้อกิจการรายได้จากการค้าแยกในทวีปยุโรปลดลง 12.3 อัตราร้อยละส่วนใหญ่เกิดจากงานปิดร้านรวงชั่วคราวอันเป็นผลมาจาก COVID-19

|

อัตรากำไรขั้นต้นทวีคูณเป็น 41.7 ร้อยละเนื่องจากปกป้องอัตราผลกำไรของผลิตภัณฑ์ไว้EBITDA พื้นฐานอยู่สถานที่ 25.1 ล้านปอนด์ลดลง 23.7 อัตราร้อยละในช่วงดังกล่าวส่วนมากเป็นผลมาจากการปิดร้านขายของชั่วคราวที่เกิดจาก COVID-19 ภาษีขายของออนไลน์

|

แผนกการค้าปลีกในยุโรปประกอบด้วยงานจัดการร้านขายปลีกกีฬา Group19 และงานดำเนินงานที่ยุโรปหมายรวมศูนย์ขจรขจายสินค้าณยุโรปของ Group19 ในเบลเคลุกเคล้ายมกับออสเตรียร้านค้าที่ภูมิภาคลูกฟุตบอลติกกับร้าน GAME Spain

|

ในส่วนการค้าปลีกแห่งหนเหลือของโลกรายได้ลดลง 16.3 เปอร์เซ็นต์เป็น 77.1 ปอนด์สเตอร์ลิงล้าน.อัตราประโยชน์ขั้นต้นเพิ่มพูนเป็น 39.6 อัตราร้อยละจาก 39.4 ร้อยละEBITDA พื้นฐานอยู่ที่ 10.4 เลี่ยนปอนด์เปรียบกับการสูญเสีย 2.5 ล้านปอนด์ในที่ FY20 H1 ส่วนใหญ่บังเกิดผลมาจากประสิทธิภาพณการกระทำงานในธุรกิจของสหรัฐอเมริกา

|

ส่วนที่เหลือสิ่งของ World Retail รวมถึงร้านค้ากีฬาในมาเลเซียแห่งหนซื้อขายภายใต้ Sportsdirectแบนเนอร์มันสมอง com และร้านขายปลีกในสหรัฐอเมริกาซื้อขายภายใต้ร้านรวงของ Bob19; s และ Eastern Mountain Sports พร้อมกับไซต์อีคอมเไม่ร์ซในมาเลเซียร้านค้าถือหุ้น 51.0 เปอร์เซ็นต์โดยพวก บริษัท

|

เดวิดดาลีประธานกรรมการที่ไม่ไหวเป็นผู้บริหารกล่าวที่แถลงการณ์ 1C; ผลสรุปของอิฉันในครึ่งหนึ่งปีนี้เป็นที่ชื่นชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสิทธิ์ความจริงจากนั้นร้านค้าสรรพสิ่งเราณสหราชอาณาจักรเกือบทั้งสิ้นปิดจวบจนถึงกลางเดือนเดือนมิถุนายนในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของ High Street เราสบายใจในผลงานของดิฉันและบุคลากรของอิฉันที่ลุ้นให้ฉันไปตรงนั้นน่าเสียดายที่เราได้เข้าสู่การปิดกั้นเพิ่มพูนในประเทศอังกฤษทันทีหลังจากวันที่ครึ่งชันษาของอิฉันและตามที่การปิดกั้นที่เกิดขึ้นไปในช่วงปัจจุบันเราคงจะอยู่ภายใต้บางทีเราจึงต้องประหยัดปากในงานใช้วิจารณญาณของเราอีกเปล่ากี่เดือนข้างหน้าจักยังคงยากลำบาก แต่ว่าเราฝึกฝนและวางตำแหน่งเหตุด้วยอนาคตเก็บเป็นอย่างดี 1D;ผู้ตั้งกระทู้ cooingalley37 :: วันที่ลงประกาศ 2021-06-10 18:12:59


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2012 All Rights Reserved.