ReadyPlanet.com


CCPA 2.0? แคลิฟอร์เนียยอมรับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต้นฉบับใหม่


|

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2020 ผู้ประกอบด้วยสิทธิเลือกตั้งที่แคลิฟอร์เนียอนุมัติ California Proposition 24 หรือที่เรียกหาว่า California Privacy Rights Act of 2020 หรือ CPRA CPRA คลายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการก่อสร้างจาก California Consumer Privacy Act (CCPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมของปีตรงนี้แม้ว่าการเปลี่ยนแปลง CPRA บางส่วนจักมีผลทันที แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่เป็นผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ด้วยกันใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลคลังเก็บของรวบรวมเท่านั้นภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2022

|

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของ CA

|

ที่ความแถว 54 หน้า CPRA ได้กระทำเปลี่ยนแปลง CCPA มากมายตั้งแต่งานแก้ไขเล็กน้อยไปจนถึงการนำเค้าโครงความคิดใหม่และงานสร้างสิทธิของผู้บริโภคใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบยิ่งนักที่สุดบางส่วนมีการกล่าวถึงข้างล่างชุดการรุ่งอรุณเตือนลูกค้าในอนาคตจะสำรวจความต่างกันของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยละเอียดยิ่งขึ้น

|

ละเอียดอ่อนข้อมูลส่วนบุคคล

|

CPRA ข้อกำหนดใหม่สำหรับหมู่ 1C; sensitive ข้อมูลส่วนบุคคล 1D;ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางพันธุกรรมและความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญากับกำหนดเป็นข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่มิดชิด:

|

(1)

|
  |
 1. ผู้บริโภค 19; sประกันสังคมใบขับขี่ 19 บัตรประจำตัวหรือหมายเลขพาสปอร์ต
 2. |
 3. การเข้าสู่ระบบบัญชีสรรพสิ่งผู้บริโภค 19 บัญชีการเงินบัตรเดบิตหรือหมายเลขบัตรเครดิตร่วมกับความปลอดภัยที่จำเป็นหรือไม่ก็รหัสการเข้าถึงรหัสลับหรือข้อมูลต้อนรับที่อนุญาตปันออกเข้าถึงบัญชี
 4. |
 5. ตำแหน่งมุขภูมิศาสตร์ที่แม่นยำของผู้บริโภค 19;
 6. |
 7. ผู้ใช้ 19; เชื้อชาติหรือไม่ก็เชื้อชาติความนับถือทางพระศาสนาหรือว่าปรัชญาหรือไม่ก็งานเป็นสมาชิกสหภาพ
 8. |
 9. เนื้อความของผู้ซื้อ 19; อีเมลอีเมลกับเหตุเว้นแต่ดุงานครอบครองผู้รับการสื่อสารฐานใจไว้และ
 10. |
 11. ข่าวสารมุขพันธุกรรมของผู้ใช้ 19;ด้วยกัน
 12. |
|

(2)

|
  |
 1. การประมวลผลข้อมูลไบโอเมตริกเพื่อที่จะวัตถุประสงค์ที่งานระบุเพศผู้เสพเพราะว่าเปล่าย้ำกักคุม
 2. |
 3. ข่าวส่วนบุคคลแห่งหนประมวญกับพินิจพิจารณาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสรรพสิ่งลูกค้า 19;หรือไม่ก็
 4. |
 5. ข่าวสารเฉพาะบุคคลแห่งหนรวบรวมกับพินิจพิจารณาเกี่ยวลูกค้า 19 ชีพทางเพศหรือว่าความพอใจทางเพศ
 6. |
|

คำนิยามนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลเต็มแรงสุดโต่งณ CPRAเช่นกันเนื้อความกว้างไกลสิ่งของข่าวสารสถานที่ประมวญพร้อมทั้งการก่อสร้างการเปิดเผยนวชาตและสิทธิที่การเลือกสรรเปล่าใช้แห่งเกี่ยวข้องกับดัก 1C ประกาศส่วนบุคคลที่ละเอียด 1D;การเปลี่ยนแปลงกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะกำหนดให้การทำงานแห่งถ้วนทั่วจำเป็นจะต้องดำนาดิ่งยอมจรณข่าวสิ่งของรูปทำโครงสร้างด้วยกันตรวจตวาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์

|

ยิ่งไปกว่านี้ CPRA อีกทั้งก่อสร้างสิทธิแจกผู้ใช้ดาม 1C กำหนด การใช้ด้วยกันงานเปิดเผยข่าวส่วนบุคคลแห่งละเอียดอ่อนประกาศ 1D;อย่างกับสิทธิณงานคัดเลือกเปล่าใช้คืน CCPA ที่มีสิงสู่เริ่มตั้งแต่ชันษา 2566 ลูกค้าคงจะบัญชามอบการทำงานสถานที่ประมวลข่าวสารส่วนบุคคลสถานที่ละเอียด จำกัด การใช้งานไว้สถานที่ 1C ซึ่งขาดไม่ได้ต่อการให้บริการหรือไม่ก็หาผลิตภัณฑ์แห่งหนผู้ใช้สาธารณะหวังประการสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ดำเนินการบางส่วนสรรพสิ่งบริการยกเว้นแห่งระบุเฉพาะที่ประธานข้อยกเว้นที่งานเลือกสรรไม่ชดใช้จะรวมถึงการโฆษณาการระยะสั้นชั่วประเดี๋ยวและ 1C การให้บริการในนามของธุรกิจ 1D;แม้ว่ามิได้งานโฆษณาและการตลาดสาธารณะหรือว่าเทคโนโลยีงานสร้างโปรแฟ้มข้อมูลหรือการตลาดเชิงความประพฤติแห่งระยะยาว

|

CPRA เพิ่มคำนิยามใหม่สิ่งของ 1C; ยินยอม 1D;แห่งหนกำหนดข้อกำหนดแรกสิ่งของชนิดในที่สหรัฐอเมริกาซึ่งคล้ายคลึงกับข้อกำหนดในกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลทั่วไปของสหพันธ์ยุโรป (GDPR) โดยกำหนดความยินยอมเป็น:

|

1C; ใด ๆ ที่ให้โดยเสรีการชี้ให้เห็นที่บังเอิญแจ้งด้วยกันชัดเจนของผู้บริโภค 19; ความมุ่งมาดปรารถนาที่นกเขาหรือเธอหรือผู้นำตามกฎหมายสรรพสิ่งเขาหรือเธอโดยบุคคลสถานที่มีหนังสือมอบอำนาจหรือปฏิบัติราชการเป็นผู้สงวนสำหรับผู้ซื้อเช่นเพราะว่าคำแถลงหรือโดยงานดำเนินการแห่งหนยืนยันชัดเจนแสดงถึงข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแห่งเกี่ยวข้องกับดักเขาไม่ก็เธอเพื่อจะวัตถุประสงค์เฉพาะที่ขีดคั่นไว้ชนิดแคบ 1D;

|

คำอธิบายศัพท์นี้ไม่รวมถึงงานยอมรับหลักเกณฑ์ทั่วไปไม่ก็กว้างการใช้งานหรือว่าการใช้คืนผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากการประกอบด้วยคุณสมบัติดำรงฐานะ 1C; ความยินยอม 1D;

|

ด้วยธุรกิจแห่งหนต้องสิงความยินยอมที่สอดคล้องกับ GDPR ข้อกำหนดกลุ่มนี้ควรกันเอง แต่ข้อกำหนดนี้จะเป็นใหม่สำหรับงานในอเมริกาจำนวนมากที่เคยอาศัยการยินยอมสถานที่ได้รับผ่านทางแผนการความเป็นส่วนตัวcy หรือเงื่อนไขการบริการที่รวมไว้เพราะการเชิงอรรถหรือ 1C; อ้อม 1D;โดยชดใช้บริการต่อไป

|

1C; Sharing1D;ข่าวส่วนบุคคล

|

CPRA ก่อสร้างคำจำกัดความนวชาตสำหรับ 1C; sharing1D;ข่าวส่วนบุคคลและต้องการกิจธุระที่ 1C; share1D;ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะเสนอการเลือกไม่ใช้คล้ายกับงานเลือกเปล่าใช้แห่งกำหนดไว้แล้วภายใต้ CCPA เกี่ยวกับ 1C; sale1D;ข้อมูลเฉพาะบุคคลจึงเพิ่มความเสี่ยงกับภาระการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สำหรับธุรกิจ

|

ภายใต้ CRPA, 1C; sharing1D;ข้อมูลเฉพาะบุคคลหมายถึง:

|

งานแบ่งปันให้เช่าปล่อยเปิดเผยเผยแพร่ทำให้ครบครันใช้งานถ่ายโอนหรือติดต่อด้วยปากเปล่าครอบครองลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็โดยขั้นตอนทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ก็ทางอื่น ๆ สิ่งของผู้บริโภค 19;ข้อมูลจากกิจธุระไปยังบุคคลที่สามสำหรับการการโฆษณาตามความประพฤติข้ามบริบทไม่ว่าจักเพื่อการพินิจพิเคราะห์ที่เป็นตัวเป็นตนเงินหรือว่ามูลค่าอื่น ๆ หมายรวมธุรกรรมระหว่างธุรกิจด้วยกันบุคคลที่สามเนื่องด้วยการการโฆษณาตามความประพฤติข้ามบริบทเพื่อประโยชน์ของการทำงานที่ปราศจากเงินหมุนเวียน (เงินตรา)กัน

|

ข้อกำหนดใหม่ตรงนี้อาจกำหนดให้การงานที่มีส่วนร่วมณการการโฆษณาออนไลน์และโซเชียลมีเดียจำต้องกลับมาตรวจทานว่าการเดินธุรกิจของพวกเขานับว่าเป็น 1C หรือไม่; sharing1D;ภายใต้ CPRA

|

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับคำนิยามของ 1C; Business1D;

|

ในที่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่ง CPRA ได้มาเพิ่มวิธานที่กำหนดขึ้นในที่แคล.Civมันสมองประมวลกฎหมายมาตรา 1798.140 (c) กล่าวถึงเมื่อนิติบุคคลประกอบด้วยคุณสมบัติดำรงฐานะ 1C; business1D;อยู่ภายใต้ CCPAภายใต้จำกัดความใหม่ลงนอนทิตีมีคุณสมบัติครอบครอง 1C; business1D;ถ้าครอบครอง 1C ซื้อขายหรือแบ่งปันข่าวสารส่วนบุคคลสิ่งของผู้บริโภคหรือครัวเรือน 100,000 รายขึ้นไปทุกปี 1D;คำนิยามที่อัปเดตจะเพิ่มวิธานรายปีขนมจาก 50,000 ถึง 100,000 ผู้ซื้อหรือครัวเรือนและเปล่ารวม 1C; devices1D;แห่งผลรวมนั้นCPRA ยังเพิ่มข้อกำหนดแหวนิติบุคคลที่ 1C ควบคุมหรือถูกควบคุมเพราะ business1D;ต้องค้ำจุนผู้บริโภค 19;ข่าวสารส่วนบุคคลกับดัก 1C; business1D;เพื่อให้มีคุณสมบัติครอบครองธุรกิจตัวเอง

|<

ความเปลี่ยนแปลง 1C; Service Providers1D;

|

CPRA ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญกับคำนิยามสรรพสิ่ง 1C; service provider1D;13;แนวคิดเสาภายใต้ CCPA ส่วนมากคล้ายคลึงกับดักบทบาทของผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้ GDPRCPRA กันมิมอบผู้ให้บริการ (ในเวลานี้เป็น 1C; persons1D; แทนที่จะดำรงฐานะนิติบุคคลแห่งหนจ้าขึ้นไปเพื่อผลกำไร) จากงานแลกเปลี่ยน หรือไม่ก็เจือจาน ข่าวเฉพาะบุคคลและกักคุมไม่แจกผู้ให้บริการรวมข้อมูลที่ได้มาขนมจากหรือในนามของกิจธุระสถานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีสิทธิ์ขนมจากแหล่งอื่น ๆ รวมถึงผู้ให้บริการ 19 การโต้ตอบสรรพสิ่งตนเองกับผู้ใช้

|

CPRA อีกต่างหากจำกัดภารกิจอย่างแจ่มแจ้งประกบผู้ให้บริการณงานเอื้อเฟื้อธุรกิจณการปฏิบัติติดตามลูกค้าที่วิเคราะห์ได้มาคำขอแห่งการงานอาจจะมีสิทธิ์พร้อมความช่วยเหลือเฉพาะเจาะจงติดตามรูปร่างกับจุดประสงค์สรรพสิ่งกิจกรรมการประมวลผล

|

การเพิ่มเติมคำจำกัดความสรรพสิ่งผู้ให้บริการเป็นเหตุให้กระชับยิ่งขึ้นกับดักมาตรฐานสถานที่ขีดคั่นวางก่อนหน้านี้ซึ่งห้ามผู้ให้บริการจาก 1C; งานเก็บรักษางานใช้คืนไม่ก็การไม่มิดชิด 1D;ข่าวเฉพาะบุคคลแห่งหนได้มาขนมจากกิจธุระ 1C เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เจาะจงในที่งานให้บริการ 1D;ผู้ให้บริการจะจำเป็นต้องวิเคราะห์มอบรู้แก่ใจสั่งการชดใช้ข่าวสารใด ๆ หมายรวมกระบวนการเรียกเก็บและใช้ประกาศข้างในแชร์และส่งจรยังโปรเซสเซอร์แบ่งไร ๆ ได้มางานบันทึกเก็บในที่ข้อกำหนดแห่งเป็นลายลักษณ์อักษรแห่งหนพัวพัน

|

กฎเกณฑ์งานประเจิดประเจ้อข่าวสารใหม่

|

นอกเหนือจากข้อกำหนดการประเจิดประเจ้อข้อมูลที่มีอยู่ภายใต้ CCPA แล้วภายใต้ CPRA งานต่างๆต้องไม่มิดชิดต่อผู้บริโภค:

|
  |
 • พวกของข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ละเอียดอ่อนสถานที่รวบรวมหากประกอบด้วยและวัตถุประสงค์ณการรวบรวมหรือไม่ก็ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนด้วยกันข้อมูลดังกล่าวจะถูกขายหรือแบ่งปัน |
   |
  • สำหรับธุรกิจที่รวบรวมประกาศส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนลิงก์ที่ชัดเจนด้วยกันเห็นได้ชัดเจนบนบานศาลกล่าวธุรกิจ 19;โฮมเพจชื่อเสียงเรียงนาม 1C จำกัด การชดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแห่งหนละเอียดอ่อนของอิฉัน 1D;ยังจำเป็นสิ่งนี้อาจชดใช้ร่วมกับข้อกำหนดที่ประกอบด้วยอยู่สำหรับการทำงานที่ขายข่าวส่วนบุคคลเพื่อรวมลิงก์ชื่อ 1C ห้ามค้าข้อมูลส่วนบุคคลสิ่งของฉัน 1D;
  • |
  |
 • |
 • ความแถวเวลาที่การงานตั้งใจจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทที่เก็บรวบรวมหมายรวมข้อมูลส่วนบุคคลสถานที่ละเอียดอ่อนหรืออีกกรรมวิธีหนึ่งคือเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดช่วงเวลาดังกล่าว
 • |
 • หมวดหมู่ของข่าวส่วนบุคคล 1C; shared1D;กับบุคคลที่สามหรือ 1C ขายจากนั้น 1D;
 • |
|

ธุรกิจที่ลงทุนในการปฏิบัติติดตาม CCPA แล้วจะต้องตรวจสอบประกาศกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจตวาดสอดคล้องกับหลักปฏิบัติการเปิดเผย CPRA นวชาตเหล่านี้อย่างทันทีทันควัน.

|

การอัปเดตสิทธิส่วนตัวในการทำ

|

CPRA ขยายสิทธิส่วนบุคคลแห่งมีอยู่แห่งการดำเนินการเพราะด้วยการละเมิดข่าวสารภายใต้ CCPAโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CPRA ให้สิทธิส่วนบุคคลในการดำเนินการสำหรับการเข้าถึงหรือว่าการเปิดเผยถิ่นที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านหรือว่าคำถามเพื่อความปลอดภัยโดยไม่ได้รับสารภาพอนุญาตซึ่งจะยอมให้เข้าถึงบัญชีและการเข้าถึงของผู้ซื้อ 19; s 1C; ไม่เข้ารหัสและไม่แก้ไขข่าวสารส่วนบุคคล 1D;หากการเข้าถึงนั้นเป็นผลมาจากงาน 19; ความล้มเหลวในการรักษาการป้องกันที่สมน้ำสมเนื้อ ประกันสุขภาพออนไลน์

|

การเปลี่ยนแปลงนี้เพิ่มการเสี่ยงในงานถูกดำเนินคดีอย่างมีความนัยสำคัญภายใต้สิทธิส่วนตัวในงานดำเนินการด้วยว่าผู้ให้บริการอีเมลที่ประกอบด้วยคุณสมบัติเป็น 1C; business1D;ภายใต้ CPRA เช่นเดียวกับกิจธุระอื่น ๆ ที่รักษาข้อมูลรับรองบัญชีเต็มรูปแบบด้วยว่าระบบอีเมล

|

California Privacy Protection Agency

|

CPRA อนุญาตการสร้าง California Privacy Protection Agency (CPPA) เป็นองค์การใหม่แห่งหนแยกจากห้ามภายในรัฐบาลสรรพสิ่งรัฐแคลิฟอร์เนียCPPA จะแทนที่อส.ของรัฐแคลิฟอร์เนีย 19 เป็นองค์การกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวของ California19องค์การใหม่นี้จะเข้ารับตำแหน่งผู้มีอำนาจบำรุงรักษาของอัยการสูงสุด 19 ในช่วงหลังสรรพสิ่งวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ไม่ก็หกจันทร์หลังจากที่คว้าแจ้งมอบอัยการสูงสุดทราบแหวพร้อมที่จะริเริ่มการปกครอง

|

งานลบกาลเวลาการรักษา 30 ทิวากาล

|

แม้ว่า CPPA สถานที่สร้างขึ้นใหม่จะยังคงใช้ดุลยพินิจในการยินยอมให้กิจธุระสามารถเยียวยาการรุกล้ำที่ถูกกล่าวหาคว้า CPRA จะลบออกข้อกำหนดสถานที่ชัดเจนสรรพสิ่ง CCPA ที่ให้ไว้เสมอธุรกิจดำรงฐานะกรอบระยะเวลา 30 วันแห่งการแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามที่ถูกกล่าวหาก่อนที่ถูกบังคับใช้ทางปกครอง

|

การเปลี่ยนแปลงนี้ทำเอาการปฏิบัติตามกฎระเบียบตั้งแต่เนิ่นๆครอบครองประเด็นสถานที่สำคัญเพิ่มขึ้นสำหรับงานที่เน้นการเยียวยาแห่งถูกฟ้องว่าไม่ปฏิบัติตามก่อนที่ถูกปรับธุรกิจน่าจะอยู่ภายใต้งานดูแลของกฎข้อบังคับ

|

ใบจอง

|

CPRA ระบุแหวเป็น 1C ผลัดเปลี่ยนและได้มาการยกเว้นข้อกำหนดประมวลกฎหมายข้อบัญญัติและกฎหมายอื่น ๆ หมดด้วยกัน 1D;นำมาใช้โดยรัฐบาลท้องถิ่นหรือเทศบาลแห่ง California 1C เกี่ยวกับงานรวบรวมกับการขายผู้บริโภค 19;ประกาศส่วนบุคคลโดยธุรกิจ 1D;

|<

การคลายข้อยกเว้นสำหรับข้อมูลบุคลากรข้อมูลการงานต่อข่าวสารธุรกิจ

|

CPRA ขยายการยกเว้นบางส่วนแห่งมีสิงสู่ของ CCPA19 ขวับสำหรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 19;พนักงานและผู้สมัครงานตลอดจนข้อมูลสถานที่รวบรวมขนมจากผู้บริโภคที่ 1C ธุรกิจกับดักธุรกิจ 1D;บริบท.ข้อยกเว้นกลุ่มนี้ถูกกำหนดให้สิ้นสุดลงแห่งวันที่ 1 มกราคม 2021 ตามมาตราเก่าแก่และในเวลานี้จะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 ครอบครองอย่างน้อยข้อความของ CPRA19 ทำให้เกิดการแก้ไขที่เปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำเอาพนักงานกับธุรกิจได้รับการยกเว้นมุขธุรกิจเข้าสู่ปี 2565 1

|

AB 713 ซึ่งประมวลผลการยกเว้นเพราะด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมสิงสู่แล้วเพราะพระราชบัญญัติการรักษาความลับสิ่งของข้อมูลทางการแพทย์ (CMIA) และพระราชบัญญัติความเก่งกาจในการพกพาและการประกันสุขภาพอนามัย (HIPAA)ไม่ได้สารภาพผลกระทบต่อหน้าจาก CRPA

|

ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่น ๆ

|
  |
 • CPRA เพิ่มข้อกำหนดให้ธุรกิจที่มีกรรมสิทธิ์ผู้บริโภคแห่งได้รับการยืนยันการร้องขอจ่ายลบประกาศส่วนบุคคลจำเป็นต้องไม่พางสั่งมอบผู้ให้บริการลบประกาศนั้น แม้ว่ายังหมายรวม 1C บุคคลที่สามทั้งสิ้นที่กิจธุระได้ค้าขายหรือเผื่อแผ่ข้อมูลเฉพาะบุคคลดังกล่าว 1D;เว้นเสียแต่คำบอกดังกล่าวจักพิสูจน์ไม่ไหวหรือพัวพันกับความพากเพียรที่ไม่สมส่วนสัด
 • |
 • CPRA สร้างขึ้นที่ CalCiv.ประมวลกฎหมายมาตรา 1798.106 1C ใหม่สิทธิ์ณการเยียวยาข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ไม่ถูกต้อง 1D;ที่อนุญาตปันออกผู้บริโภคส่งคำขอที่ตรวจได้จากไปยังงานที่เก็บปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวผู้บริโภคเพื่อแก้ไขความไม่ถูกต้องดังที่กล่าวมาแล้ว


ผู้ตั้งกระทู้ venomouskeeper6 :: วันที่ลงประกาศ 2021-04-26 03:09:04


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2012 All Rights Reserved.